Raamatud, mis toetavad lapse lugema õppimist

FOTO: Anna Omelchenko/PantherMedia /Scanpix

Lugemisoskus on oskus, mida tuleb õppida ja harjutada. Sest harjutamine teeb meistriks.

Tihti küsitakse, millal on õige aeg lapsele lugemist õpetada. No eks ikka siis, kui laps ise huvi tunneb! Kui ta saab aru, et need kriipsud-kaared-täpid võiksid midagi tähendada. Kui me räägime omavahel, siis erineb kuuldu sellest, mis raamatust ette loetakse. Kõnekeel ja kirjakeel on erinevad. Lapsed tabavad selle kähku ära. Ja hakkavad ka ise uurima: «Mis siia on kirjutatud?»

Väga tähtis on väikelapsele ette lugeda, temaga palju rääkida, arutleda, talle kirjeldada, ette laulda, riimi- ja hüpitusmänge mängida ning pakkuda elulisi kogemusi metsast, mere äärest, loomaaiast, teatrist jne. Ette lugeda tasub juba veel sündimata lastele rääkimata siis koolilastest. Kõikidele meeldib jutte kuulata.

Meie, täiskasvanute, eesmärgiks on viia lapsed lugemise ja kirjanduse juurde. Et lastel tekiks harjumus lugeda (erinevaid tekste) ja et nad loeks rõõmuga. Lugemine naudingu pärast – selle õpetamine peaks olema eesmärgiks ka koolis.

Kahjuks on koolieelikutele lugemisvara soovitades unustatud ära üks märksõna – jõukohasus. Enamik poes müüdavaid raamatuid on algajale lugejale liiga rasked. Kas on sõnad või laused liiga pikad ja keerulised või on kirjastiil keeruline ning tähed väikesed. Tihti on tegemist tõlkeraamatutega, mis ei arvesta eesti keele eripäraga.

Kirjastuselt Glossus ilmus 2019. aasta algul ainulaadne, lihtsa tekstiga lugema õppimise raamat «Dino» (autoriteks logopeedid Kristel Lempu ja Margit Kalda), mis on mõeldud lapsele, kes suudab lühikesi sõnu kokku veerida.

FOTO: Kirjastus Glossus

Raamat on trükitähtedes. Ridade ja sõnade vahed on laiad. Tekst ja pilt on kõrvuti ning toetavad teineteist. Raamatus on kasutatud mitmeid algajat lugejat abistavaid võtteid. Kui sõnas on teistest pikem häälik, siis sellele häälikule vastav täht on reast kõrgemale tõstetud. Samuti on kõik raamatus esimest korda esinevad ja häälikuühenditega sõnad rasvases kirjas. Illustratsioon ja teksti täiendavad teineteist. 

FOTO: Kirjastus Glossus

Erilist tähelepanu on pööratud kirjavahemärkidele. Need on värvilised justnimelt selleks, et lapsele õpetada nende funktsiooni. Selleks, et raamatu sisu lapsele mõistetamatuks ei jääks (on lapsi, kes loevad kiiresti, kuid ei suuda loetut mõista), on raamatu tagakaanel ruutkoodiga alla laetavad spetsiaalsed küsimused, mida lapsevanem või õpetaja saab esitada lapsele enne lugemist ja lugemise järel.

FOTO: Kirjastus Glossus

Oskus töötada tekstiga, otsida sealt erinevat infot, tõlgendada ja luua seoseid varemõpituga, on väga oluline ka edaspidi, näiteks koolis.

«Dino» on raamat, mida lugedes saab laps kätte tunde «Ma oskan!». Ja just seda on algajale lugejale vaja. Raamat on kõvade kaantega ja väikses formaadis. Margit Kalda värvilised illustratsioonid võidavad väikeste raamatusõprade südamed.

Teine kirjastuselt Glossus oktoobris ilmunud lugemik-tööraamat «Ma tunnen kolme tähte» on üles ehitatud samal printsiibil, mis «Dinogi».

FOTO: Kirjastus Glossus

See tähendab, et loetava teksti raskusaste tõuseb järk-järgult alates raamatu algusest kuni lõpuni. Kõige lihtsama teksti lugemiseks peab laps oskama vaid kolme tähte: A,I ja O. Ja juba saabki lugeda! Ega Eestis lisaks «Karu-Aabitsale» neid lihtsaid tekste kuskilt lapsele saada polegi! Kirstel Lempu tekstid on elust enesest, lustakad, õpetlikud ning humoorikad! Tegemist on lugemik-töövihikuga, mida võib paljundada (isegi soovitav!) ja lapsele anda tööleheks. Erinevaid tekste on kokku 57. Iga teksti lõpus on ka konkreetsed küsimused, mida tuleks lapselt küsida ning ka väikesed ülesanded, näiteks tähtede värvimine. Tähelepanu väärib see, kuidas on graafiliste vahenditega püütud lapsele teksti jõukohastada. Kord on tekst hõredam, seejärel tihedam. Algul on tähed suuremad, lugemiku lõpus taaskord väiksemad. Lugemik-töövihiku sisulehed on mustvalged, mõeldes justnimelt sellele, et oleks võimaik valida õige tekst vastavalt lapse lugemisoskuse tasemele ja see talle paljundada. Pildid joonistas töövihikusse Kristel Lempu koos tütrega. 

FOTO: Kirjastus Glossus

Algajale lugejale on väga oluline pakkuda eduelamust harjutamise käigus! Esimene lugemiskogemus ei tohiks olla frustreeriv ei lapse ega vanema jaoks. Kristel Lempu unikaalsed raamatud on võitnud paljude lapsevanemate ning pedagoogide südamed.

Tagasi üles