Ilmus artiklikogumik «Kvaliteetsem teadushuviharidus»

FOTO: Wavebreakmedia ltd/PantherMedia / Scanpix

25. oktoobril  algusega kell 13.30 toimub Tallinnas Radisson Park Inn hotellis artiklikogumiku «Kvaliteetsem teadushuviharidus» esitlus. 

Artiklikogumik «Kvaliteetsem teadushuviharidus». FOTO: Raamat

Uurimis- ja loovtöö koordinaatorite sügisseminari raames toimuvale esitlusele on oodatud üldhariduskoolide ja huvikoolide huviringide juhendajad, huvijuhid, õpetajad ja kõik huvilised, kes on seotud loodus- ja tehnikavaldkonna huviharidusega ning tahavad kaasa aidata selle edendamisele.

Trükisoe kogumik on järg 2015. aastal ilmunud raamatule «Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest». Sel korral on kaasatud 11 eksperti, kes on oma teemat käsitlenud teadushuvihariduse vaatenurgast, toetudes asjakohastele teadusuuringutele, lisanud mõtlemisülesandeid, näidislugusid ja juhtumikirjeldusi.

Kogumiku koostanud ja toimetanud Eesti Teadusagentuuri vanemkoordinaator Katrin Saart ütles, et kogumiku peamine eesmärk on suurendada teadushuviringide hulka ja mitmekesisust: «Üks võimalus suurendada noorte huvi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia vastu on seda teha lisaks koolitundidele ka huvihariduse kaudu. Paraku pole teadushuviringide mitmekesisus nii suur kui valdkonna sisu võimaldaks. Loodame selle arengule hoogu anda, toetades valdkonna tegijaid metoodilise materjaliga.»

Raamat koondab huviringi töö korraldamiseks olulisi teemasid nagu huvihariduspedagoogika tähtsus teadusringi juhendaja töös ja loodusteadusliku kirjaoskuse arendamine praktika käigus. Antud on ülevaade noorsootöö eesmärkidest ja võtmepädevustest ning sellest, kuidas või kes peaks hindama pakutava kvaliteeti. Käsitletakse huviringis osalemise motivatsiooniga seotud põhiküsimusi: kuidas tekitada, hoida ja taastada huvi. Teadushuviringi kavandamist ja elluviimist kirjeldavas peatükis jätkub avastamist või meeldetuletusi nii algajale kui juba kogenud juhendajale – mis on oluline noorele, mis juhendajale, huvikoolile, kogukonnale või kogu Eestile. Juttu tuleb huvikoolide osast erivajadustega noorte arendamisel ja nende eripäradega arvestamisel. Eraldi peatükk räägib mängu ja mängimise tähtsusest. Artiklikogumiku lõpetab ülevaade huvi- ja üldhariduse koostööst ning üksteise toetamisest Pärnus, Pernova hariduskeskuse näitel.

Artiklikogumiku väljaandmist toetas Euroopa Regionaalarengufondi programm TeaMe+.

30. oktoobril toimub raamatu tutvustamine kõigile huvilistele Tartu loodusmajas. Täpsema info leiab loodusmaja veebist

Tagasi üles
Back