N, 28.09.2023

Uued raamatud Eesti järvedest ja jõgedest hõlbustavad valdkonnaalast teadustööd

Linda Pärn
, raamatuportaali toimetaja
Facebook
Comments
Sügisene üleujutus Soomaal Tõramaa puisniidul.
Sügisene üleujutus Soomaal Tõramaa puisniidul. Foto: Marko Saarm

Kirjastuse Varrak loodusraamatute sarjas «Roheline Eesti» ilmus septembri keskpaigas suurt hulka seireandmeid koondav raamat «Eesti järved» ja oktoobri alguses samas sarjas raamat «Eesti jõed». 25. oktoobril algusega kell 14 toimub maaülikooli peahoone aulas trükiste esmaesitlus.

Raamatus «Eesti järved» on 96 suurema väikejärve kohta esitatud süsteemselt mitmesugust informatsiooni, nagu järve morfomeetrilised omadused, keemiline koostis ning erinevad elustikurühmad. Teadmisi saab nii füto- ja zooplanktoni, suurselgrootute ehk makrozoobentose, suurtaimede ehk makrofüütide kui ka kalade kohta, ühtlasi on raamatus teavet looduskaitsealustest liikidest ning muude loodusväärtuste esinemisest.

Uuemate andmetega järveraamatu vajadust tajusid erialaspetsialistid kaua, viimasest sarnasest on möödas üle 40 aasta. Arvukas Limnoloogiakeskuse järveuurijate kollektiiv võttis kokku ja üldistas viimase 20 aasta seiretulemused, mis võiks olla aluseks ja abimaterjaliks mitmetele teistele spetsialistidele (näiteks keskkonnaspetsialistid, -uurijad, õpetajad, tudengid jt) järvede kirjeldamisel ja mõtestamisel. Raamatu autorite kollektiivi kuuluvad Ronald Laarmaa, Ingmar Ott, Henn Timm, Kairi Maileht, Margot Sepp, Helle Mäemets, Anu Palm, Teet Krause ja Katrin Saar.

Raamat «Eesti jõed» koondab info 64 suurema või muidu erilisema jõe kohta Eestis. Raamatus on juttu näiteks jõe-elustikust, sh pealiskasvust, suurtaimedest, suurselgrootutest ja kaladest, lisaks on iga jõe kirjeldamiseks välja toodud üldinfo, iseloomustus ning seisundihinnang. Raamatus meenutatakse ühtlasi ka seda, mida tähendab jõgi kui ökosüsteem.

Viimase samanimelise raamatu ilmumisest on möödas 18 aastat. Vahepeal on uurijate sõnul juurde tulnud aga palju uusi andmeid, samuti on raamatu autorid aja jooksul uusi tarkusi kogunud. Raamatu autorite hulka kuuluvad maaülikooli jõe-eksperdid Henn Timm, Rein Järvekülg, Peeter Pall ja Sirje Vilbaste. Andmedoonoreid, nõuandjaid ja teisi abilisi on raamatu koostamisel olnud aga veelgi rohkem.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles