P, 10.12.2023

Roland Tokko: kas juht ja liider on üks ja seesama? (1)

Copy
Roland Tokko.
Roland Tokko. Foto: Urmas Kamdron

Paljud on elu jooksul kokku puutunud erinevate juhtide või liidritega. On neid, kes soovivad end iga hinna eest kehtestada ja nende juures on ebameeldiv viibida, teisalt on neid, kelle sümpaatsus iseenesest motiveerib ja paneb tegutsema.

Tekib küsimus, kas juht ja liider pole mitte üks ja seesama. See võib nii olla, kuid alati mitte. Liider on keegi, keda järgitakse vabatahtlikult hoolimata tema positsioonist. Juht on teistest kõrgemal oma ameti või staatuse tõttu, kuid teised ei pruugi teda austada või vabatahtlikult järgida.

Roland Tokko toob oma raamatus «12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma» välja Brendon Burchardi kuus head nõuannet, kuidas olla hea liider. Need ei ole ühekordsed sammud, misjärel oledki liider valmis. Need on asjad, mida tuleb teha ikka ja jälle. See on mõtteviis!

 • Näe paremat tulevikku

Sa pead suutma praegust olukorda homme ja kaugemas tulevikus tänasest paremana ette kujutada. Seda isegi siis, kui sul puuduvad teadmised või oskused, kuidas seda saavutada. See võib tunduda isegi võimatuna, näiteks näha mõnda last tulevikus suuri asju tegemas, ehkki praegu jäävad tema võimed teiste omadele kõvasti alla.

 • Kaasa teisi

Head liidrid kaasavad eesmärkide saavutamisel teisi ja innustavad neid. Nad panevad tähele kaaslaste vajadusi, aitavad neil oma unistusi täita ja küsivad pidevalt ideid ja tagasisidet.

 • Usu oma sõnumisse

Head liidrid elavad selle järgi, millesse nad usuvad. Nende sõnad ja teod on kooskõlas ning nad ei eksi oma tõekspidamiste vastu ka siis, kui keegi seda otseselt ei näe. See on ausus iseenda ja teiste vastu. Sa ei tohi usku oma visiooni kaotada ka juhul, kui sul on väga raske (tuleb ette konflikte, inimesed on pahased või kui kõik teised on loobunud).

 • Anna kaastöötajatele voli otsustada

See tähendab, et sa usaldad teisi ja annad neile õiguse otsustada ning ühise visiooni nimel töötada. Anna neile kõik, mida nad visiooni elluviimiseks vajavad: vahendid, tehnoloogia, oskused, teadmised jne. Muidu ei ole võimalik suuri unistusi täide viia, sest kui sina oled üksi, siis ei saa su ettevõtmine kasvada suuremaks kui sa ise.

 • Väärtusta

Liider väärtustab teiste panust, oskusi ja vajadusi ning samuti organisatsiooni eetikat. Kas me kasvame? Kas oleme suurepärased ja eetilised? Need on küsimused, mida pidevalt hinnata. Ja kui ei ole, siis miks?! Liidrina pead pöialt pulsil hoidma ja sul peab olema olukorrast täielik ülevaade. Ühtlasi tuleb sul oma meeskonnale kiiret, ausat ja konstruktiivset tagasisidet anda.

 • Julgusta

Liidrina pead alati sina olema see, kes inspireerib, motiveerib ja usub kirglikult eesmärgi saavutamisse. Sul peab olema sisemine soov teisi edasi aidata, tekitada neis vaimustust ja soovi raskustest üle saada. Isegi kõige lootusetumas olukorras on liider see, kes suudab näha võimalusi ja pöörab negatiivsed emotsioonid positiivseteks.

Mis on sinu suurem missioon?

Roland Tokko «12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma».
Roland Tokko «12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma». Foto: Raamat

Enamik inimesi tahab midagi suurt korda saata. Tõenäoliselt soovid ka sina teisi aidata või neile mingil viisil kasulik olla. Võib-olla on sul missioon, mille eestvedajaks sa olla tahad, ja soovid leida järgijaid, kes aitaksid sul seda ellu viia?

Paljude ettevõtete jaoks on missioon vaja lihtsalt kirja panna, sest nii on kombeks. Mõni firma tahab olla näiteks Baltikumi parim kaubavedaja. Selline missioon ei kõneta kedagi, sest see on liiga ettevõttekeskne ja ei ole oluline klientide jaoks, keda nad teenindavad. On ülimalt tähtis, et missioon läheks inimestele korda ja tõmbaks neid kaasa.

Liider on inimene, kes määrab konkreetse missiooni, mis määrab omakorda inimesed, kes sellega kaasa lähevad. Kui tahad olla eestvedaja ja tõeline liider, leia missioon, mis läheb ka teistele inimestele korda, ning usu sellesse eelkõige ise. Kui su missioon ühiskonnale suuremat kasu toob, leiad mõttekaaslasi kergesti.

Liidrid on esireas ja nad loovad uusi liidreid

Kui teised veel ei julge või ei taha alustada, siis liider teeb seda. See tekitab tema vastu austust ja tema julgust hinnatakse. Nii mõnegi saavutuse puhul on näha, et teised tahavad ka midagi sarnast korrata. See asjaolu vaid kinnitab liidri staatust. Nii et julge olla esimene.

Liidrid tunnustavad teisi. Nad teevad seda võimalikult palju ja teiste inimeste ees. Seevastu negatiivset tagasisidet tuleb anda nii, et kõrvalisi inimesi juures pole. Anna inimesele tagasisidet niisugusel viisil, mis jätab talle hea tunde, ja ta tahab end hea meelega parandada.

Usalda inimesi ja anna neile võimalus otsustada. Samuti pead lubama neil eksida.

Avatud suhtlemise oskust on raske üle hinnata. Informatsiooni jagamine oma meeskonnale on ülimalt oluline oskus. Tihti hakatakse omaette nokitsema ja oodatakse, et teised tulevad iseenesest kaasa. Nii need asjad ei käi. Liidri ülesanne on avatult oma meeskonnaga rääkida sellest, miks ja mida on vaja teha. Kaasamine liidab, aga informatsiooni endale hoidmine pigem distantseerib.

Aukoodeks

Tõelised liidrid lähtuvad oma tegevuses aukoodeksist ja seda kogu meeskonnaga.

Aukoodeks on organisatsiooni kokkulepete kogum, mis koosneb 10–15 punktist. Selle eesmärk on ühene arusaam kõigest, mis puutub töökorraldusse ja eetikasse.

Kui oled ettevõtte juht, pööra tähelepanu neile valdkondadele, mis tekitavad kõige rohkem segadust, tülisid ja arusaamatusi. Arutage need koos läbi ja leppige kõige paremas lahenduses kokku.

Suhtle inimestega nende tasemel

David Logani «Tribal Leadership» toob välja 5 tasandit, kus inimesed organisatsioonides olla võivad. Inimestega tuleb suhelda nende enda keeles, sest igal tasandil olev inimene suudab suhestuda ainult samal või 1 aste erineval tasandil oleva inimesega. Hea juht püüab mõista, kus inimesed on ja suhelda nende keeles.

1. Elu on halb (life sucks)

Nende inimeste meelest on elu üleüldiselt halb ja pole mõtet arvata, et see võiks kunagi üldse paremaks minna. Nad on vaimselt väga halvas seisus ning võivad nii enda kui teiste elu lõpetada. Selliseid inimesi on õnneks väga vähe.

2. Minu elu on halb (my life sucks)

Sellised inimesed usuvad, et nende elu on halb, aga kõigil teistel läheb palju paremini. Nende peast käib tihti läbi küsimus: miks just mul halvasti läheb? Või: miks see just minuga pidi juhtuma? Nad arvavad, et ei kontrolli oma elu ja neil puuduvad oskused, et oma elu eest ise vastutada. Selles seisus inimesi on kõige rohkem.

3. Ma teen midagi paremini kui sina (I am great, but you are not)

Seda suhtumist toetab tänane koolisüsteem, kus kõik võistlevad kõigiga ja püüavad teistest paremad olla. Väga suur hulk juhipositsioonil olevaid inimesi peab ennast paremaks ainuüksi põhjusel, et nemad juhivad organisatsiooni. Sellise suhtumisega inimesed on väga enesekesksed.

4. Meie oleme milleski head (we are great)

Loo selline mõttemaailm oma meeskonnas ja ettevõttes. Kui suudad seda suhtumist oma meeskonnas rakendada ja arendada, ei võistle meeskonnaliikmed enam üksteisega, vaid keskenduvad meeskonna tulemustele. Ettevõte tervikuna tahab olla teistest parem. Sellise ettevõtte kultuur on terve ja toetav.

5. Elu on suurepärane (life is great)

See on suhtumine, milleni jõuavad väga vähesed inimesed ja organisatsioonid. Nad ei konkureeri teistega ei üksikisiku ega tiimina. Nende missioon on maailma paremaks muuta. Nad tahavad probleemi päriselt lahendada, mitte teha seda paremini kui keegi teine. Sellistes ettevõtetes on kõige tervem organisatsioonikultuur.

Vastavalt ellusuhtumisele on võimalik valida meeskonnaliikmeid. Kui sinu suhtumine liidrina on see, et meie suudame midagi suurepäraselt teha ja sa valid endale meeskonda inimese, kes arvab, et tema elu on halb, siis ei pruugi te ühist keelt leidagi.

Vaata, mis tasandil sa praegu oled ja kus su inimesed on.

Roland Tokko nõuanded, kuidas olla tõeline liider:

 • Liider on innustaja ja eestvedaja, keda teised vabatahtlikult järgivad.
 • Usu liidrina oma missiooni ja ole eeskujuks – nii tõmbad teisi inimesi kaasa.
 • Julgusta oma tiimiliikmeid.
 • Anna oma meeskonnaliikmetele võimalus otsustada ja luba eksida.
 • Leppige kokku oma organisatsiooni aukoodeksis ja pidage sellest kinni.
 • Leia inimestega ühine keel.
Kommentaarid (1)
Copy

Märksõnad

Tagasi üles