Rahvusraamatukogu ja TÜ raamatukogu ootavad ettepanekuid raamatute digiteerimiseks

Copy
Rahvusraamatukogu infokeskus.
Rahvusraamatukogu infokeskus. Foto: Rahvusraamatukogu

Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikooli raamatukogu kutsuvad üles esitama ettepanekuid, milliseid Eesti autorite kirjutatud ja koostatud raamatuid võiks esmajärjekorras digiteerida. Digiteerimine toimub neli aastat vältava üle-euroopalise projekti EODOPEN raames, mille eesmärgiks on teha digitaalsel kujul – nii arvuti- kui mobiiliversioonis – kättesaadavaks 15 000 raamatut.  

Rahvusraamatukogu peadirektori Janne Andresoo sõnul on eriolukorra aeg ja liikumispiirangud näidanud, kui oluline on tagada, et info ja kirjandus oleks maksimaalselt kättesaadav ka digitaalselt. «Seda on võimalik teha vaid arvestades ka kasutajate vajadusi ning soove – alates tavakodanikust, lõpetades õppurite ja teaduritega. Pikemas perspektiivis on eriti oluline, et kogu Eesti kirjandus ja teave oleks ligipääsetav tervest maailmast,» sõnas Andresoo ning rõhutas, et teema on aktuaalne ka seoses digikultuuriaastaga, mille üks eestvedaja on Rahvusraamatukogu.

«Kriisiolukord näitab meile kätte selge tulevikusuuna,» tõdes üleskutset kommenteerides TÜ raamatukogu direktor Krista Aru. «Digiteerimine muutub vajalikumaks kui kunagi varem. Mida rohkem raamatuid me rahvale kättesaadavaks teeme, seda lihtsam on keerulises olukorras oma töödega jätkata nii nendel, kes õpivad, kui nendel, keda õpetatakse. Digitaalsete materjalide kasutamine on selgelt suurenemas ja vajadus selle järele kasvab.»

Raamatukogud on oma kasutusstatistika põhjal pannud kokku juba esialgse digiteeritavate raamatute loetelu, aga sellele vaatamata oodatakse kõikidelt soovitusi, milliseid teoseid võiks digiteerida. Omapoolseid ettepanekuid digiteeritavate raamatute osas oodatakse ka kirjastustelt ja autoritelt endilt. 

Projekti eesmärgiks on teha digitaalselt kättesaadavaks just uuemad eestikeelsed, k.a eesti keelde tõlgitud teosed 20. ja 21. sajandist ning seetõttu tegelevad mõlemad raamatukogud paralleelselt ka autoriõiguse küsimustega. Iga teose puhul küsitakse nii autori kui kirjastuse nõusolekut ja selle saamisel on raamatukogud koheselt valmis digiteerimist alustama.  

Ettepanekuid saab jooksvalt esitada Rahvusraamatukogu veebilehel www.nlib.ee/eodopen või TÜ raamatukogu veebilehel https://utlib.ut.ee/eodopen.

Kõik digiteeritud raamatud lisatakse koheselt Rahvusraamatukogu digitaalarhiivi digar.ee või Tartu Ülikooli digitaalarhiivi DSpace.

Tagasi üles