Teadushariduse toetuseks on ilmunud kaks uut käsiraamatut

Copy
Kogemusõppe käsiraamatud.
Kogemusõppe käsiraamatud. Foto: Eesti Teadusagentuur

esti Teadusagentuuri toetusel ilmus kaks käsiraamatut, mis käsitlevad kogemusõpet läbi erinevate aspektide.

Õppimine koolivälistes õppekeskkondades on tänases muutuvas maailmas järjest olulisem. «Meie jaoks on oluline, et teadushariduse kvaliteet läheks järjest paremaks õppimisel väljaspool klassiruumi, mille korraldamisel tuleb arvestada mitmete eripäradega. Loodame, et trükisoojad raamatud on abiks õppetöö kavandamisel ja läbiviimisel,» ütles teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna koordinaator Katrin Saart.

Raamatus «Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas» (toimetanud Inge Timoštšuk, Tallinna Ülikool) keskendutakse õppimise iseloomulikele tunnustele ja õppimise juhtimise võtetele avatud õppekeskkondades nagu muuseumid, raamatukogud, teadushariduskeskused ning ka huvikoolid ja -ringid, kus inforikkas keskkonnas vahendatakse uusi teadmisi ning kogemusi eri vanuses õppijaile. Väärt nõu ja abi leiavad ka lapsevanemad ja üldhariduskoolide õpetajad, kes soovivad rohkem teada mis toimub muudes õppekeskkondades ja kuidas enda tegevust nendes kohtades korraldatavaga parimal moel siduda. Lugemise hõlbustamiseks on kõigi peatükkide alguses lühikokkuvõte  juhtmõttest. Suurema praktilise hoiakuga peatükkides on toodud teemakohaseid elulisi näiteid. Lisaks on neis peatükkides harjutused, mis on enamasti sõnastatud mõtlemisülesandena ning  vastus peitub vahetult eelnenud tekstis ja vastava peatüki juhtmõttes.

Gaia hariduse käsiraamat «Tervikliku eluviisi alused» (toimetanud Mihkel Kangur ja Liisa Puusepp, Tallinna Ülikool) annab ülevaate sellest, kuidas õpilasi kõnetada ja õpetada pea-käsi-süda viise kasutades, et iseenda, kogukonna ja maailma jätkusuutlikku arengusse panustada. Eesti kogenud koolitajad seletavad lahti Gaia hariduse nelja aspekti sisu ja näitavad, kuidas neid saab käsitleda huvihariduse kontekstis ning ÜRO säästva arengu eesmärkide täitmisel. Raamat on peamiselt mõeldud inspiratsiooniallikaks ja toetavaks abimaterjaliks huvihariduse spetsialistidele, aga ka tavakooli õpetajatele, kes soovivad oma tunde sisukamateks ja tõhusamateks muuta. Kogumik pole üks-ühele kasutatav «kokaraamat», vaid pigem Gaia hariduse printsiipide tutvustus, nende olulisuse ja seoste selgitusega. Oma õppeprogrammid peab iga õpetaja koostama ise ning raamat on raamistik, millele oma tegevuste kavandamisel toetuda.

Raamatute väljaandmist toetas Euroopa Regionaalarengufondi programm TeaMe+.

Raamatud leiab Eesti Teadusagentuuri veebist.

Samuti jagatakse huvilistele tasuta paberraamatuid, kuniks neid jätkub. Oma soovist palutakse teada anda veebivormi kaudu.

Tagasi üles