P, 10.12.2023

KUI KOOLIRASKUSED KIMBUTAVAD ⟩ Õpime üheskoos õppima

, raamatu toimetaja
Copy
Carol Vorderman, «Õpime üheskoos õppima». Tõlkija Anneli Kritšmann-Lekštedt.
Carol Vorderman, «Õpime üheskoos õppima». Tõlkija Anneli Kritšmann-Lekštedt. Foto: Koolibri

Kuidas hoida septembri alguses kõiki haaravat koolimineku- ja õppimisõhinat alles kogu aasta, või tegelikult aastakümneid – kogu elu? Kuidas lahendada kõik need ülesanded, esitada uurimistööd ja sooritada eksamid suurema stressi ja ärevuseta? Neile ja veel paljudele teistele küsimustele annab vastuse Carol Vordermani raamat «Õpime üheskoos õppima», mis aitab õpilasel, õpetajal ja lapsevanemal korraldada õppimist aega raiskamata, närvi minemata ja hea tujuga.

Raamatus on kaheksa peatükki. Esimene neist, «Kuidas me õpime», vaatleb õpioskusi ja õpistiile ning seda, kuidas aju töötab. Peatükis «Ettevalmistus ja eesmärkide seadmine» käsitletakse iseenda motiveerimise võimalusi, töö organiseerimist, aja planeerimist, aktiivõpet, pingega toimetulekut. «Informatsioon ja sellega töötamine» on peatükk, milles õpetatakse infot leidma ja hindama ning mälu treenima, samuti antakse nõu lugemis-, kirjutamis-, ja esinemisoskuse parandamiseks ning tulemuslikuks meeskonna- ja projektitöö korraldamiseks. «Veebipõhine õpe» käsitleb virtuaalseid õpikeskkondi, internetiturvalisust, materjalide leidmist, allikate liike ja kasutamist. Muu hulgas tehakse selgeks, mis on plagiaat ja kuidas oma töö plagiaadiks muutumist vältida. Peatükk «Kordamistehnikad» tutvustab kordamisega seotud probleeme, kordamisgraafikuid, märkmete tegemise stiile, mälutehnikaid, hinnangu andmist ja enesehindamist. «Eksamitehnikad» annab ülevaate peamistest eksami- ja eksamiülesannete tüüpidest ning jagab nõuandeid eksamipäevaks. Peatükk «Ärevusega toimetulek» kirjeldab tervislikuks õppimiseks vajalike lõõgastumise, visualiseerimise ja positiivse mõtlemise võtteid. Raamatu lõpus leiduvates lisades on peatükkide lühikokkuvõtted, kus tähtsamad nõuanded ja nipid on punkthaaval välja toodud, samuti leiab sealt iga peatüki täiendava materjali – tabelid, ajakavad, loetelud. Viimastel lehekülgedel on mõistete seletused ja register. Lisades leiduvaid täiendavaid materjale saab ainetundides või klassijuhatajatunnis kasutada õpioskuste ja õpistiilide analüüsiks ning kordamisgraafikute, plaanide ja ajakavade koostamiseks.

Õpiprotsessi mõistmine, isikupärase õpistiili valimine ja head õpioskused suurendavad õppija enesekindlust ning teevad ka kõige keerulisemad teemad arusaadavaks ning ülesanded lahendatavaks. See raamat aitab õpetajal, juhendajal ja lapsevanemal põhikooli 1. ja 2. astme õpilasele samm-sammult seletada ja näidata, kuidas midagi kõige hõlpsamini ja tõhusamalt saab õppida. Põhikooli 3. astme ja gümnaasiumi õpilane, aga ka täiskasvanu leiab raamatust häid nõuandeid oma õpingute iseseisvaks korraldamiseks.

Visuaalne, rohkete illustratsioonide, skeemide ja diagrammidega käsiraamat innustab kõiki õppimisega seotud osapooli heade tulemuste nimel koostööd tegema ning loob kogu eluks vajaliku õpivõtete pagasi.

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles