Ilmus kolmeköiteline avaliku poliitika kõrgkooliõpik

Copy
Pildil professor Georg Sootla.
Pildil professor Georg Sootla. Foto: Tallinna ülikool

Ilmus Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi riigiteaduste suuna teadlaste ja õppejõudude koostatud kolmeköiteline kõrgkooliõpik, mis analüüsib avalikku poliitikat erinevate nurkade alt.

Kolmeköitelise «Avaliku poliitika» on koostanud ja toimetanud Leif Kalev, Georg Sootla, Kersten Kattai ja Indrek Saar. Autorid Gerly Elbrecht, Mari-Liis Jakobson, Leif Kalev, Kersten Kattai, Nikolai Kunitsõn, Ott Lumi, Karin Miller, Indrek Saar, Peeter Selg, Georg Sootla, Priit Suve ja Ave Viks on TLÜ õppejõud ja teadurid, kellel on ulatuslikud kogemused riigiametnike ja valitsemisreformide nõustajatena. Need kogemused aitasid nüüdisaegset avaliku poliitika teemaseadet kohandada Eesti konteksti ja tugineda praktilistele näidetele.

Esimeses raamatus «Avaliku poliitika kujundamise protsess» esitatakse ülevaade poliitikaprotsessist klassikalises vaates, samuti poliitikakujundamise kui valitsemise protsessi põhimõistetest. Raamatus näidatakse avaliku poliitika vaatenurga eripära riigivalitsemisele, samuti poliitikakujundamise institutsioonide mustrit ja protsessi Eestis ja Euroopa Liidus.

Teine raamat «Avaliku poliitika disain» keskendub poliitikakujundamise praktilisele vaatele, see tähendab poliitika algatamisele, väljaarendamisele ja rakendamisele kui tulemusele suunatud ja interaktiivsele tegevusele ehk disainile. Tänu avaliku poliitika kujundamise teadmistele ja oskustele saab targemalt eesmärke seada ja valitseda.

«Avalik poliitika I: Avaliku poliitika kujundamise protsess».
«Avalik poliitika I: Avaliku poliitika kujundamise protsess». Foto: Raamat

Kolmanda raamatu «Avaliku poliitika teooriad ja analüüsi metoodikad» taotlus on kujundada teadmisi ja praktilisi oskusi, mis võimaldavad erinevatele poliitikakujundamise teooriatele tuginedes valida ja kohandada asjakohaseid poliitikaanalüüsi strateegiaid, meetodeid ja tehnikaid poliitikaprobleemide mõistmiseks, lahendamiseks ja ohjamiseks.

Tegemist on esimese eestikeelse avaliku poliitika õpikuga. Teosed on mõeldud nii riigiteaduste üliõpilastele kui ka ametnikele, poliitikutele ning erasektori praktikutele. Avaliku poliitika tahke ja nende mõtestamise põhiraamistikke käsitletakse tasemel, mis võimaldab kujundada arusaama tegevusvõimaluste mitmekesisusest ning aluspõhja disaini võtmes tegutseda ja soovi korral ennast edasi täiendada. Õpik püüab minna piisavalt süvitsi, et toetada teadlikku praktilist tegutsemist poliitikakujundajana.

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi juht Henrik Hololei ütles teose kohta, et tegemist on praktilise käsiraamatuga, mis paneb kriitiliselt mõtlema ja seoseid looma ning on huvitav lugemine nii kogenud poliitikutele ja ametnikele kui ka laiemale avalikkusele. «Info üleküllus ja desinformatsioon mõjutavad tänapäeval meie elu ja avalikku poliitikat enam kui kunagi varem. Seepärast on äärmiselt oluline omandada poliitika kujundamise alusteadmised, nii teoreetilised kui ka praktilised,» lisas ta.

22. septembril kella 16-18 toimub ühiskonnateaduste instituudi teadusseminar «Avaliku poliitika kujundamisest» mis on pühendatud teoste tutvustamisele.

«Avalik poliitika I–III» ilmub Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas «Gigantum Humeris». Teose väljaandmist toetasid programmi «Eestikeelsete kõrgkooliõpikute loomise toetamise põhimõtted 2018–2027» raames SA Archimedes ja haridus- ja teadusministeerium.

Tagasi üles