L, 25.03.2023

Võrukeelse õppematerjali hulk Opiq.ee keskkonnas suureneb

Võrukeelse õppematerjali hulk Opiq.ee keskkonnas suureneb
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
«Luudusoppus noorõmbalõ kooliiäle».
«Luudusoppus noorõmbalõ kooliiäle». Foto: Raamat

Selle aasta kevadel tuli välja esimene võrukeelne digiõppematerjal. Nüüd ootab kasutajaid ka sama digiõpiku «Luudusoppus noorõmbalõ kooliiäle» teine jagu. See on väga hea võimalus nii lasteaedadel, koolidel kui ka lapsevanematel õpetada lastele võru keelt ja loodusõpetust võru keeles ükskõik kus ja millal ning sõltumata sellest, kui vana laps on või millises haridusasutuses ta käib.

Õpperaamatu teises osas on 38 peatükki ja 126 erinevat ülesannet. Väga tähtis teema on «Vesi me ümber» – vee omadused ja erinevad kujud, ohutus vee ääres, kuidas vett säästa, vesi eri aastaaegadel. On mitu katset nii vee kui ka teiste vedelikega. Lisaks saavad õpilased ise erinevaid asju sorteerida ja erinevate materjalide läbipaistvust testida. Tundma õpitakse aastaaegu, taimi ja loomi, vedelaid ja tahkeid aineid ning seda, kuidas käituda linnas ja looduses. Õpiku lõpus on võimalus teha vahva aastaaegadeteemaline näitemäng, mis võtab kokku nii 1. kui ka 2. osa peatükid.

Võrukeelne tööraamat on ilmunud kolmes erinevas kirjaviisis, nii et iga kasutaja saab valida endale meelepäraseima variandi. Ühes õppematerjalis on märgitud palatalisatsioon ja kõrisulghäälik on tähistatud ülakomaga, teises on märgitud palatalisatsioon ja kõrisulghäälik on tähistatud q-tähega ning kolmandas variandis ei ole ühtegi märki ei palatalisatsiooni ega kõrisulghääliku kohta.

Võrukeelse õpiku suureks plussiks on see, et õppetekst ja kõik töökäsklused on sisse loetud. Kokku on 284 helifaili, mille abil saab õppija üle kontrollida sõnade õige häälduse ja kuulata kaunist võru keelt.

Õppematerjali on võru keelde tõlkinud Urmas Kalla, keeletoimetuse tegid Urmas Kalla ja Sulev Iva, sisu toimetas Triin Nagel, võrukeelsed töökäsklused luges sisse Tuulõ Iva ning ülesandeid täiendasid ja lisasid Triin Nagel, Maaja Glaser ja Urmas Kalla.

Opiq.ee on digiõpikute keskkond, mida saavad kasutada nii koolid kui ka kõik huvilised. Lisaks Stuudiumi ja e-Kooli kaudu konto loomisele on võimalik endale kasutajakonto teha meiliaadressiga. Lisaks saab endale õpetajakonto teha Võru Instituudi abiga, kui koolil ei ole kunagi varem opiq.ee keskkonnas kasutamislitsentsi olnud. Kui aga pole tarvis lastele internetis kodutööd anda, piisab õpperaamatu õpikuosast, siis tuleb opiq.ee kodulehelt «Luudusoppus» üles otsida ja kasutama hakata, kontot teha vaja ei ole, sest «Luudusoppus noorõmbalõ kooliiäle» on tasuta materjalide hulgas.

See õpiraamat on lapsevanemate jaoks suurepärane võimalus õpetada oma lastele võru keelt ja loodusõpetust võru keeles ükskõik kus ja millal ning sõltumata sellest, millises koolis laps käib. Õpetajad üle Eesti saavad selle tööraamatu abil hõlpsasti tutvustada meie üht põlist ja paikkondlikku keelt ning seda, kuidas võru keelt kirjutatakse ja kõneldakse.

Võrukeelne tööraamat on ilmunud kolmes erinevas kirjaviisis, nii et iga kasutaja saab valida endale meelepäraseima variandi. Ühes õppematerjalis on märgitud palatalisatsioon ja kõrisulghäälik on tähistatud ülakomaga, teises on märgitud palatalisatsioon ja kõrisulghäälik on tähistatud q-tähega ning kolmandas variandis ei ole ühtegi märki ei palatalisatsiooni ega kõrisulghääliku kohta.

Hetkel on opiq.ee varamus 383 õppematerjali. Võrukeelne «Luudusoppus noorõmbalõ kooliiäle» on ja jääb kõigi, nii kontoga kui ka ilma kontota kasutajate jaoks tasuta.

Märksõnad
Tagasi üles