T, 30.05.2023

Mis on kunst? Aaro Toomela julgeb sellele küsimusele vastata

Raamatuportaal
Facebook Twitter
Comments
Aaro Toomela.
Aaro Toomela. Foto: Soraya Jesus Salomão

Tallinna ülikooli kultuuri- ja neuropsühholoogia professori Aaro Toomela sulest on ilmunud kolmeköiteline teos «Lapse ja inimkonna tee kritseldusest kunstini».

Psüühikat on inimkond püüdnud mõista juba aastatuhandeid. Ometi on ka tänapäeval psühholoogias rohkelt vastamata küsimusi. Veelgi enam, võib kahtlustada, et paljusid olulisi küsimusi pole veel isegi küsitud.

«Lapse ja inimkonna tee kritseldustest kunstini» on mõeldud kõigile, kes soovivad inimese psüühikat ja selle olemust paremini mõista. Aaro Toomela kolmeköitelises teoses vastatakse kolmele põhjapanevale küsimusele. Esiteks, kas kujutiseloome on võimalik ainult kõnepõhise ehk semiootiliselt vahendatud mõtlemise alusel? Teiseks, kas lapse vaimse arengu staadiumid vastavad inimkultuuri arengu staadiumidele? Ning kolmandaks, mis on kunst? Raamat on kirjutatud laia lugejaskonda silmas pidades, kuid tegemata siiski järeleandmisi teaduslikkuses.

Aaro Toomela, «Lapse ja inimkonna tee kritseldusest kunstini».
Aaro Toomela, «Lapse ja inimkonna tee kritseldusest kunstini». Foto: Raamat

Esimeses köites «Kujutiseloome psühholoogilisest olemusest ja arengust lastel» selgitatakse, miks igasugune kujutiseloome on ilma kõneliselt vahendatud mõtlemiseta võimatu ja kuidas kõneliselt vahendatud mõtlemise arengustaadiumid peaksid kujutiseloome arengus väljenduma.

Teose teise köite «Inimkonna tee kritseldustest kunstiks» põhiteemaks on küsimus, kuidas on kujutiseloome arenenud inimkonna mitme miljoni aastase ajaloo vältel. Selgub, et hoolimata mõningatest teisejärgulistest erinevustest on kultuuri ja lapse kujutiseloome arengustaadiumid oma psühholoogiliselt olemuselt identsed.

Teose kolmandas köites «Mis on kunst?» näitab autor, kuidas kunstilisus ei ole mingi asja või nähtuse omadus – kunstiteoseid kui asju iseeneses maailmas ei eksisteeri. Kunst tekib psüühikas ja seega on tegemist nähtusega, mis sünnib maailma vaadates, kuulates, katsudes või mõnel muul viisil kogedes.

TLÜ kultuuriajaloo professor Marek Tamm ütles, et Aaro Toomela on üks neid haruldasi teadlasi, kes ei karda esitada suuri küsimusi, nagu «Mis on kunst?», ja neile ka vastata. «Ootamatute pööretega teekonnal saab lugeja ühtlasi teada, et igaüks võib olla kunstnik. Kuid raamat pole siiski kirjutatud kunstiteooriana, vaid see on kõigest üks vaheetapp suuremas uurimisprojektis, mille siht on aru saada, mis on inimpsüühika ja kuidas ta areneb,» lisas ta.

«Lapse ja inimkonna tee kritseldusest kunstini» ilmub Tallinna ülikooli kirjastuse sarjas «Acta Universitatis Tallinnensis».

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles