N, 9.02.2023

Käsiraamat, mille lugemine mõjub nagu ilusa sisustusajakirja vaatamine

, raamatu toimetaja
Käsiraamat, mille lugemine mõjub nagu ilusa sisustusajakirja vaatamine
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 1
Tim Seldin ja Lorna McGrath, «Montessori meetod igale perele».
Tim Seldin ja Lorna McGrath, «Montessori meetod igale perele». Foto: Koolibri

Montessori meetodit peetakse eelkõige loominguliseks väikelaste kasvatamise viisiks, aga tegelikult on see pigem ellusuhtumine ja eluviis. Montessori filosoofia hõlmab nii vanemate omavahelisi suhteid, lahedat ja loomingulist perekonda, mis pakub toetavat keskkonda kõigile pereliikmetele, ning suhtlemist sõprade, kooli- ja töökaaslastega. Kokkuvõttes aitab see meetod rajada rahuliku ja toetava kodu, kus kasvatatakse lapsi lahkuse, lugupidamise ja koostöö vaimus.

Montessori perekond suhtub ka väikestesse lastesse kui ainulaadsetesse isiksutesse, kellel on oma iseloomujooned, huvid ja emotsioonid. Oluline on aidata neil õppida ise enda eest hoolitsema, et nad areneksid iseseisvaks, mõistaksid oma võimeid ja väärtust maailmas. Rõhutatakse just lapse esimese kuue eluaasta tähtsust tema iseloomu ja võimete kujunemisel, aga ka kooliealine laps vajab leebet juhendamist ja igakülgset tuge inimeseks kasvamise käänulisel teel. Ka lapse murdeikka jõudmisel algab ülejäänud perel täiesti uus aeg ning omavahelised suhted tuleb ehitada uuele alusele. Oluline on lubada lastel vahel ka eksida, sest vigadest ja kogemustest õpitakse. See aitab kasvatada vastutustunnet ja hoolimist.

«Montessori meetod igale perele. Praktiline käsiraamat lapsevanematele». Autorid Tim Seldin ja Lorna McGrath, tõlkinud Anneli Kritšmann-Lekštedt. Kirjastus Koolibri.
«Montessori meetod igale perele. Praktiline käsiraamat lapsevanematele». Autorid Tim Seldin ja Lorna McGrath, tõlkinud Anneli Kritšmann-Lekštedt. Kirjastus Koolibri. Foto: Koolibri

Montessori põhimõtete järgimine ei nõua kodus kapitaalremondi tegemist ega mingite eriliste õppevahendite ostmist. Selle asemel kasvatavad vanemad lastes lahkust ja empaatiat ning soodustavad nende sisemise intelligentsuse, uudishimu ja loovuse arengut. Kuid see ei ole kampaania ega hoogtöö: tulemuste saavutamine eeldab igapäevast tööd, oma tegevuse analüüsimist, pidevat suhtlemist ja tagasisidet.

Selle raamatu lugemine mõjub nagu ilusa sisustusajakirja vaatamine: tahaks endalegi seesugust pilvitut paradiisi ning haarame õhinal pakutud õpetustest. Siingi saab kasutada juba olemasolevat ning rajada omandatud teadmiste toel ka palju uut. Usun, et sel moel aitabki raamat meil kujundada just sellise pere ja kodu, nagu oleme alati unistanud.

Montessori märksõnad on:

toetav pere

armastus ja hoolimine

jälgimine ja julgustamine

korraarmastus

üksteisest lugupidamine

inspireerimine ja motiveerimine

elukestev õppimine

iseseisvuse arendamine

vastutus ja vigadest õppimine

meeldivus ja lahkus

Märksõnad
Tagasi üles