Reklaam, avalikud suhted, logo, visuaalne identiteet, arve kujundus, veebilehe disain ja kvaliteetsete toodete, teenuste pakkumine on kõik osa brändingust. Brändi tugevus sõltub sellest, mida kliendid õpivad, tunnevad, näevad ning kuulevad sinu persoonibrändi kohta aja jooksul eri kanalite kaudu.

Selleks, et su persoonibränd pääseks mõjule, on vaja see viia õige sihtgrupini sobivate kanalite kaudu. Persoonibrändingu ekspert ja juhtimis-coach Olesija Saue toob oma raamatus «Bränd Nimega Sina» välja müügi- ja turundusstrateegiad, mis aitavad toetada sinu persoonibrändi.

Ristturundus kui väga lihtne ja tõhus koostöövorm