Ilmus Yannis Papadopoulose raamat nüüdisdemokraatia kriisist

Raamatuportaal
Copy
Foto: Shutterstock

Yannis Papadopoulose raamat «Kriisis demokraatia? Poliitika, valitsetus ja poliitikakujundus» põhineb mahukal kirjandusel ja annab ajakohase ülevaate demokraatlike riikide poliitikast ning valitsemise nüüdisolukorrast ja suundumustest.

Raamat käsitleb selliseid teemasid nagu kodanikuosalus, esindusdemokraatia, meediastumine, tehnokratiseerumine, aga ka valitsemise ja rahvusvaheliste suhete teisenemine. Juhitakse tähelepanu harjumuspärase modernse esindusdemokraatia ja valitsemise õõnsaks muutumisele ning pakutakse välja võimalusi sellest edasi liikumiseks. Raamat sobib esmaseks lugemiseks nüüdispoliitika mõtestamisel, seda toetab ka autori tasakaalukas käsitluslaad.

Yannis Papadopoulos, «Kriisis demokraatia?»
Yannis Papadopoulos, «Kriisis demokraatia?» Foto: Raamat

Tallinna Ülikooli politoloogia professor Leif Kalev nendib raamatu järelsõnas, et vähe on neid, kes arvavad, et lääneriikide demokraatial on käes parimad päevad ning et osale autoritest on praegune mõõnaperiood keeruline teema. «Veel 2000. aastate keskpaigas eitasid mitmed autorid suuremate probleemide olemasolu. Selles kontekstis oli Yannis Papadopoulose raamatu ilmumine väga asjakohane. Papadopoulos võtab kokku arvukad eri valdkondade ja rõhuasetustega uurimused, mis käsitlevad demokraatia kriisi eri tahke. Nii tekib laiahaardeline vaade nüüdisdemokraatia pingetele,» kirjutab ta.

Yannis Papadopoulos (snd 1960) on avaliku poliitika professor Lausanne’i ülikooli poliitikauuringute ja rahvusvaheliste suhete osakonnas. Tema sulest on ilmunud arvukalt publikatsioone avaliku poliitika, teisenevate valitsetusviiside, valitsuse aruandekohustuse ja vastutavuse ning laiemalt valitsemisteaduse valdkonnas.

«Kriisis demokraatia?» ilmub Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas «Bibliotheca Politica». Raamatu on inglise keelest tõlkinud Erkki Bahovski ning selle väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapitai tõlkeprogramm «Avatud Eesti raamat».

Tagasi üles