Julgus on omadus, mida saab treenida! 4 ideed, kuidas seda teha

Raamatuportaal
Copy
Kati Orava raamatu esitlus Võrus.
Kati Orava raamatu esitlus Võrus. Foto: Tiina Männe

Visuaalse mõtlemise ja lihtsustamise edendaja ning aasta koolitaja Kati Orav selgitab oma raamatus «Visuaalne lihtsustamine», et visuaalse lihtsustamise abil, kasutades kujundeid ja sümboleid ning kombineerides neid sõnadega, saame luua sügavamat tähendust, mõistmist ning emotsioone ükskõik mis protsessidele meie ümber. See on tööriist, mis ühe omadusena toob meie ellu julguse.

Visuaalne lihtsustamine aitab kasvatada julgust

Kati toob välja, et ühelt poolt vajab seda visuaalne lihtsustamine ise – julgust astuda samm välja mugavustsoonist ja katsetada uusi ideid. See on oluline osa loovast protsessist. Julgus võib viia meid uute avastusteni ja avada ukse innovatsioonile. «Julgus täiendab visuaalset lihtsustamist, kuid täpselt samamoodi aitab visuaalne lihtsustamine kasvatada julgust,» lausub ta ja selgitab, mida julgus endast psühholoogilisest aspektist üldse kujutab.

Julgus on oluline mitmel tasandil

Kati Orav, «Visuaalne lihtsustamine».
Kati Orav, «Visuaalne lihtsustamine». Foto: Raamat

Kati räägib, et julgus on meie võime astuda vastu hirmudele, ebakindlusele ja takistustele ning tegutseda isegi siis, kui tunneme end ebamugavalt või ärevana. See võib hõlmata uute väljakutsete vastuvõtmist, oma arvamuse väljendamist või riskide võtmist. Julgus on Kati sõnul oluline mitmel tasandil.

«Esiteks võimaldab see meil astuda uusi samme isiklikus arengus. Olgu selleks uute oskuste õppimine, uute suhete loomine või isiklike eesmärkide saavutamine. Julgus aitab meil teha vajalikke samme ja astuda välja oma mugavustsoonist,» ütleb ta ja lisab, et teiseks on julgus seotud enesehinnangu ja endasse uskumisega. Kui me tunneme end julgelt, siis usume, et suudame saada hakkama erinevate olukordadega ning ületada takistusi. See omakorda tugevdab meie enesekindlust ja eneseväärtustamist. «Kolmandaks võimaldab julgus meil kogeda uusi ja rikastavaid kogemusi. Kui me ei lase hirmul ennast piirata, avaneb meile rohkem võimalusi. Julgus aitab meil katsetada uusi tegevusi, suhelda uute inimestega ja avastada uusi huvisid.»

Julgus kui isiksuseomadus või käitumisviis

Visuaalse mõtlemise edendaja selgitab, et julgus ei ole anne või talent, ehk me ei saa öelda, et me kõik sünnime loomupoolest julgetena. Julgus on isiksuseomadus või käitumisviis. Me sünnime erinevate isiksuseomadustega ning julgus on üks neist omadustest, mis võib varieeruda sõltuvalt lapsest. «Isiksuseomadused ja käitumine on mõjutatud nii geneetilistest teguritest kui ka keskkonnast, milles kasvame. Mõned lapsed võivad sünnist saati tunduda julged ja kartmatud, samas kui teised võivad olla  aeglasemad või kahtlevamad uute kogemuste suhtes.»

Lapse kasvades võib Kati sõnul julgus kahaneda või kasvada sõltuvalt tema kogemustest, keskkonnast ja suhtlusringkonnast. Näiteks võib laps, kes on kasvanud turvalises ja toetavas keskkonnas ning keda julgustatakse uusi asju proovima, säilitada või isegi kasvatada oma julgust.

Vastupidiselt võib laps, kellel on olnud negatiivseid kogemusi või keda on pidevalt hirmutatud või piiratud, muutuda ettevaatlikumaks ja vähem julgeks. «Lapse isiksuse arengut mõjutavad ka teised tegurid, nagu enesehinnang, sotsiaalsed suhted, haridus ja kogemused. Kui lapsel on positiivsed kogemused, mis tugevdavad tema eneseusaldust ja julgustavad teda uusi väljakutseid vastu võtma, võib tema julgus kasvada. Samuti võib vanemate, õpetajate või teiste täiskasvanute toetus julgustada last astuma oma mugavustsoonist välja ja arendama julgust,» räägib ta.

Kati ütleb, et oluline on meeles pidada, et julgus ei tähenda hirmude puudumist, vaid neile otsa vaatamist. Julgus on omadus, mida saab treenida. «Alusta väikestest sammudest. Iga kord, kui suudad hirmu ületada, kasvab ka sinu julgus.»

Kati jagab ka ideid, kuidas julgust treenida:

  • Ole teadlik oma hirmudest ja nendega seotud mõttemustritest.

  • Ära karda teha vigu või kogeda läbikukkumist. Kasuta neid õppetundidena, et järgmisel korral paremini hakkama saada.

  • Leia inimesi, kes sind toetavad ja julgustavad ning kes võivad sind motiveerida oma hirmudega silmitsi seisma.

  • Astu välja oma mugavustsoonist ja võta vastu väljakutseid. See võib olla nii väikeste sammude astumine kui suuremate eesmärkide seadmine. Juba selle raamatu lugemine ja harjutuste kaasategemine võib olla mõne inimese jaoks paras väljakutse. Palju õnne, saad pingutada oma julgusemusklit. 

Mida rohkem me proovime ja eksime, seda rohkem õpime ja mängime

Tänapäeval on suur julgus astuda vastu tavapärastele mõtte- või tegutsemismustritele, liigsele keerukusele või ebavajalikule informatsioonile. See väärib proovimist, sest toob kaasa selgemad ja mõjusamad tulemused. «Julge katsetada ja mängida, loo oma visuaalne pagas ja treeni kujundlikku mõtlemist. Visuaalne lihtsustamine on juba oma olemuselt mänguline. Ühelt poolt on see lihtsate joonistuste kasutamine ja omavahel kombineerimine, teiselt poolt on see ise loomine. Julgus joonistada tuleb kogemuse ning praktilise tegevuse kaudu. Mida rohkem me julgeme proovida ja eksida, seda rohkem me õpime ja mängime ning muutume selle abil enesekindlamaks visuaalseks lihtsustajaks,» lausub Kati.

Märksõnad

Tagasi üles