Kõige suuremad eetikavead, mida ettevõtjad teevad

Copy
Ketlin Kasak.
Ketlin Kasak. Foto: Riina Vaikmaa

Ketlin Kasak on kümne aasta jooksul läbi viinud enam kui 7000 tööintervjuud ja värvanud rohkem kui 250 erinevat ametikohta. Tema sulest ilmus hiljuti ka personalialane raamat «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?», mis on tippjuhtide poolt saanud suure tunnustuse osaliseks.

Juht on ettevõtte süda ja tema arengutasemest, väärtushinnangutest ja suhtumisest sõltub kogu meeskonna kvaliteet. Aga millised on hea juhi omadused ja mis on kõige suurem eetikaviga, mida ettevõtja võib teha?

Eetika on seotud firma elujõulisusega. Ilma eetikata kukub maine varem või hiljem kokku ning võib osutuda firma toimimise aspektist kriitiliseks. Milline on kõige suurem eetikaviga, mida juht teha saab? Kahjuks või õnneks on neid vigu lausa mitu.

Ketlin Kasak «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?»
Ketlin Kasak «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?» Foto: Raamat

Üle kümne aasta pikkuse töökogemuse põhjal on värbamisspetsialist Ketlin Kasak näinud nii kõrge kui ka väga madala eetikaga ettevõtteid. Tänu tihedale koostööle paljude juhtidega oskab ta välja tuua olulisi vigu, millele erilist tähelepanu pöörata ning mida vältida.

Ollakse kahepalgelised nii töötajate, koostööpartnerite kui ka klientidega

Üks tugevamaid eetikavigu, mida ettevõtja võib teha, on kahepalgelisus. Maailm, aga eriti Eesti, on liiga väike selleks, et mängida «mitme näoga mängu». See tähendab, et kui juht on klientide ees üks, aga meeskonna ees teine, siis varem või hiljem tuleb see välja. Inimesed pole rumalad – nad saavad aru, kui inimene valetab, vassib või kannab maski. Head suhted on aga iga ettevõtte aluseks, mistõttu peab juht olema hea kommunikaator. Me kõik kanname maske, aga silmnähtavalt võltside maskide kandmine võib usaldusväärsete suhete loomist tugevalt õõnestada.

Hinnangute andmine, tagarääkimine ja kuulujuttude levitamine on ebaeetilised tegevused, mis on eriti Eestis ohtlikud. On üsna tõenäoline, et keegi kollektiivist tunneb-teab kliendi ettevõttest kedagi, mistõttu võib siseinfo kiirelt liikuda. Kahepalgelisus on madala eetika märk!

Rahaasjad on segased

Eetika on tugevalt seotud finantsteemadega. Kui ettevõtte rahaasjad on ähmased, arvetega manipuleeritakse, rahaga püütakse sahkerdada, tehakse kahtlasi tehinguid ning maksmisega viivitatakse, on see märk madalast eetikast. Tugev eetikaviga on rahaasjadega mängimine. Liigne sularaha väljavõtt, töötundide ebaselge arvestamine ja ümbrikupalga maksmine jõuab varem või hiljem võimude, koostööpartnerite ja potentsiaalsete töötajateni, mistõttu on sellisel valel väga lühikesed jalad.

Mitteaustav suhtumine töötajatesse

Raha on seotud suhtumisega. Kas juht suhtub oma kollektiivi austavalt – palgad on õiglased, boonussüsteemid motiveerivad, palk laekub õigel ajal ja riigile makstakse ausalt makse? Juht peaks oma töötajaid hoidma ja austama, siis saab ta austavat ja head suhtumist ka vastu.

Töötajad soovivad tunda, et neist hoolitakse. Üks olulisemaid tõendeid selle kohta on palga tõstmine – see peaks olema alati tööandjalt tulev initsiatiiv, mitte töötaja ei peaks ise palka juurde küsima. Rahaga saab motiveerida inimest ainult teatud maani. On ka palju muid komponente, mis rahulolu määravad, näiteks mugavad töötingimused, ühisüritused, kollektiivne läbisaamine ning personaalne tunnustus. Iga firma algab juhist, aga püsib elujõulisena tänu toimivale meeskonnale.

Kehv konfliktide lahendamise oskus

Tööandja suhtumine oma kollektiivi väljendub tugevalt kollektiivi suhtumises oma tööandjasse. See omakorda on äärmiselt oluline komponent maine kujundamises. Suhtlemisoskus nii meeskonna kui ka klientidega hõlmab ausust ja heasoovlikkust, läbirääkimiste pidamise väärtustamist ning sõbralikkust. Väga hästi näitab eetilise taseme ära konfliktide lahendamise oskus ja see, kas oma vigu julgetakse tunnistada ning võtta vastutust. Pikaaegse koostöö või töösuhte võib väga inetult lõpetada vaid üks konflikt, mida pooled ei suuda eetiliselt lahendada. Kriisisituatsioonid ja erimeelsused toovad eetika tugevalt välja ning kui selle tase on madal, võivad inimesed muutuda labaseks, süüdistavaks ja ähvardavaks. Üks vale lause võib olla ettevõtte juhile tugev eetikaviga.

Personaliekspert Ketlin Kasak soovitab juhil endalt küsida neid küsimusi, mida puudutab põhjalikumalt ka oma uues äsja ilmunud raamatus.

 1. Kas sa motiveerid ja inspireerid oma inimesi piisavalt?
 2. Kas sa huvitud inimestest ja võtad nendega suhtlemiseks aega?
 3. Oled sa huvitatud enesearengust ja pidevast edasiliikumisest?
 4. Kas julged võtta riske, teha otsuseid ja vastutada?
 5. Kas sa usaldad inimesi, lubades neil areneda ja vastutada?
 6. Oled sa tugeva empaatiavõimega?
 7. Kas mõistad, et raha ja palganumber pole ainukesed motivaatorid?
 8. Kas tekitad oma töötajates hea tunde?
 9. Kas tead psühholoogia aluseid?
 10. Kas oskad hoida piire sõbralikkuse ja professionaalsuse vahel?

Kasak toob välja hea juhi omadused, mida peab oluliseks. Kindlasti on neid veel, seega pole tegu lõpliku nimekirjaga. Alati saab midagi lisada või ära võtta, kuid üldises plaanis on sellised omadused indikaatoriteks, kas juht on tasemel või mitte.

 1. Hea juht motiveerib ja inspireerib oma inimesi.
 2. Huvitub inimestest ja võtab nendega suhtlemiseks aega.
 3. On huvitatud enesearengust ja pidevast edasiliikumisest.
 4. Julgeb võtta riske, teha otsuseid ja vastutada.
 5. Usaldab inimesi, lubades neil areneda ja vastutada.
 6. On tugeva empaatiavõimega.
 7. Saab aru, et raha ja palganumber pole ainukesed motivaatorid.
 8. Tekitab oma töötajates hea tunde.
 9. Teab psühholoogia aluseid.
 10. Oskab hoida piire sõbralikkuse ja professionaalsuse vahel.

Ketlin Kasak korraldab tasuta veebiseminari «Kas Sina oled hea juht? 10 märki, et tegu on väga hea juhiga», mis toimub neljapäeval, 28.05 kell 19:00.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles